pasica1024.jpg

Gradisce pri Vipavi
K A Ž I P O T
puscica.gif Gradišče nekoč in danes
puscica.gif Znamenitosti
puscica.gif Narava, šport, sprehodi


puscica.gif Društva in družbe
puscica.gif Foto galerija

puscica.gif Krajevna skupnost
puscica.gif D O M O V

                     Gradišče pri Vipavi nekoč in danes


Zgodovina
Podnebje in rastje
Vodovje
Kmetijstvo
Turizem
Arhitektura

Gradišče je v Enciklopediji Slovenije obrazloženo kot utrjena naselbina, navadno z obrambnim zidom in nasipom iz zemlje ali le z nasipom in palisado, ponekod tudi z jarkom. V Sloveniji so Gradišča pretežno na vzpetinah. Iz različnih razlogov je bilo za naselje odločilno obvladovanje okolice. Gradišča so se pojavila v eneolitiku, na Slovenskem pa je to značilna naselbinska oblika v starejši in mlajši železni dobi. Gradišča so bila v veliki meri v gospodarski in socialni odvisnosti od središča. Pod Rimljani so večino gradišč opustili, redke so izjeme na Primorskem. Višinske utrjene postojanke so  postale pomembne zopet v pozni antiki. V srednjem veku so nekatera gradišča služila kot pribežališča.

Gradišče pri Vipavi je omenjeno kot prazgodovinska naselbina na Zatrepu nad vasjo že v halštatskem obdobju. To je obdobje starejše železna dobe, ki je na Slovenskem ozemlju trajala do 300 let pred Kristusom. 

V Jarčji jami nad Gradiščem so pri arheološkem izkopavanju našli dva zlatnika, od teh eden pripada Teodoziju, rimskemu cesarju v letih od  379 do 395.

Gradišče leži na severnem robu Zgornje Vipavske doline, na flišni podlagi, ki se meša z apnencem, na vznožju Nanosa. Pobočje tu lahkotno prehaja v dolinsko dno, čeprav je še vedno dokaj strmo.
Na severnem robu doline, na stičišču med apnencem in flišem, izvirajo mnogi vipavski potoki izpod strmih sten in melišč.  Trdi in robati drobir se je sprijel v breč, ki je pokrivala obširna pobočja od vrha do tal. Danes ga lahko opazimo tik pod parkiriščem pod Turo. Pod njimi so pokarbonatna tla. Kamnine so prebivalci večinoma uporabljali za gradbeni materialZa vsa vprašanja, mneja, predloge... pišite na:   gradisce@slog.net