pasica1024.jpg

Gradisce pri Vipavi
K A Ž I P O T
puscica.gif Gradišče nekoč in danes
puscica.gif Znamenitosti
puscica.gif Narava, šport, sprehodi


puscica.gif Društva in družbe
puscica.gif Foto galerija

puscica.gif Krajevna skupnost
puscica.gif D O M O V

                     Gradišče pri Vipavi nekoč in danes


Zgodovina
Podnebje in rastje
Kmetijstvo
Turizem
Arhitektura

Vodovje

Vodovje na gradišču je zelo razvejeno. Najprej sicer pomislimo na Gacko, ki je desni pritok Močilnika in izvira prav pod Gradiščem, pa temu ni tako. Rečemo lahko, da je ta del pobočja zelo bogat z vodo. Med Gradiščem in sv. Miklavom po spodnji cesti moraš kar trikrat prečkati manjše potoke, med katerimi je najbolj znana Črna Peč, kjer je tudi zajetje za vodovod iz časa Italije. Izviri so razposajeni tudi v sami vasi. Prebivalci so jim uredili korita, ki so pod Mandergo, pri Poljšaku, Pri Planincu, Cerkvena luža (iz 1910) in korito na Ločilih. Nekatera korita so danes slabo očiščena. Pri Lukcovih je bilo pod Italijo zajetje vode za potrebe letališke stavbe pri Mayerjevi žagi. Cevi tega vodovoda se še danes nahajajo v zemlji.

 
            Najvišja voda je Škavnica – kraški pojav tik pod kapelico pri vratih na Lipe. Po Škavnici so vaščani drugih vasi Gradiščane hudomušno imenovali Škavničarji. Škavnica je danes precej zarasla, se pa v njej še vedno zbirata poleti voda, pozimi led.


Za vsa vprašanja, mneja, predloge... pišite na:   gradisce@slog.net