pasica1024.jpg

Gradisce pri Vipavi
K A Ž I P O T
puscica.gif Gradišče nekoč in danes
puscica.gif Znamenitosti
puscica.gif Narava, šport, sprehodi


puscica.gif Društva in družbe
puscica.gif Foto galerija

puscica.gif Krajevna skupnost
puscica.gif D O M O V

                     Gradišče pri Vipavi nekoč in danes


Zgodovina
Podnebje in rastje
Vodovje
Kmetijstvo
Turizem

Arhitektura

Register kulturne dediščine

Gradišče se deli na več zaselkov. Okrog cerkve je Brith (pokopališče), tam je bilo še pred sto leti 22 hiš, več izmed njih je bilo zelo majhnih in stisnjenih druga ob drugi. Sledijo Andlovska vas, petriška vas, Poljšakova vas, Za vasjo, Žgavska vas in Planinska vas. Zaselki se večinoma imenujejo po priimkih prvih prebivalcev in so razpotegnjeni podolgem in počež po pobočju. Razlika v nadmorski višini najnižjega in najvišjega zaselka je skoraj 200 m. Vsak zaselek – po domače vas – ima po nekaj hiš, ki so z glavno fasado obrnjene proti dolini, s hrbtom pa stisnjene v pobočje. Hiše so bile pred sto leti manjše; če so imeli spodaj tri prostore,zgoraj tri in še hlev, je to veljalo za večjo hišo. Navadno so stisnjene ob enega izmed izvirov. »Posebnost naše hiše je izvir vode, ki ni še nikoli zmanjkal. Voda nam izvira v Kuhinji, speljana je v štirno in naprej v korito za napajanje živine. Kljub temu smo napravili vodovod,« je povedal Stanislav Bizjak iz najvišje ležeče vasi v svoji življenjski izpovedi. Anka Pregelj pa je o izviru ob hiši povedala tole: leta 1911 se je oče odločil in začel zidati novo hišo. Ko je kopal za temelje, je naletel na izvir. Tisto leto je bila velika suša, zato je bil prepričan, da je to močan izvir in je kopal naprej. Tisti izvir je obzidal. Prišel je še do več manjših izvirov.« Voda je tudi tu pomenila vir življenja.

 Večja stavba je iz tistih časov v Poljšakovi vasi, kjer je bila gostilna in balinišče. To je bil center vasi pred sto leti.  Zidali so iz materialov, ki so jih našli v bližnji okolici – kamen in let. Zanimivo je, da je pri Urščevih  leta 1923 zidan štedilnik zamenjal ognjišče. Hiše so krite s korci, strehe so tako kot drugod po vipavksi dolini obtežene s kamenjem za obrambo pred burjo. Vhodna vrata in okna so bila obdana z vajngerji, revnejši kmetje so namesto kamenja postavili kar hrastove trammove.

Danes je osrednji del na Ločilah . tik pod vzpetino pod cerkvijo. Tu je zadružni dom, spomenik padlim v 2. sv. Vojni in seveda balinišče.

Nekatere hiše so nenaseljene, zato propadajo, naseljene stavbe pa so po večini obnovljene.

Register kulturne dediščine

           Med nepremičninami kulturne dediščine je v register iz Gradišča vpisanih kar sedem objektov.

  • Arheološko območje Gradišče in Brith
  • Cerkev
  • Križev pot
  • Znamenje z nišo

Kamnito slopno znamenje iz druge polovice 19. stoletja ima polkrožno zaključeno nišo in dvokapno streho. Niša je zaprta s kovinskimi vratci. Stoji ob križišču poti, vzhodno od zaselka brith.

  • Brith – zaselek
  • Spomenik padlim borcem

Spomenik je v obliki stiliziranega simbola Triglava, zgrajen iz cementne malte in z vzidanimi prodniki. Na prednji strani so pritrjene kamnite napisne plošče z imeni žrtev v 2. sv. vojni iz Gradišča. Spomenik je bil postavljen maja 1946.

  • Domačija
Domačija stoji v Petričevi vasi v zgornjem delu vasi z naslovom Gradišče pri Vipavi 10. Spada v profano stavbno dediščino. Objekt je iz 18. stoletja. Danes stavba propada.  Pročelje hleva pri Poljšakovi hiši kaže na nekdanjo bogastvo, sama stavba pa je že skoraj zaraščena z grmovnicami.Za vsa vprašanja, mneja, predloge... pišite na:   gradisce@slog.net